PHÁP LÝ DỰ ÁN THUNG LŨNG THANH XUÂN VALLEY VĨNH PHÚC

PHÁP LÝ DỰ ÁN THUNG LŨNG THANH XUÂN VALLEY VĨNH PHÚC

PHÁP LÝ DỰ ÁN THUNG LŨNG THANH XUÂN

QUYẾT ĐỊNH THU HỒI VÀ GIAO ĐẤT ==> Tại đây

QĐ CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CTĐT ==> Tại đây

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỈ LỆ 1/500 ==> Tại đây

 

Đăng ký mua căn hộ